Aangifte rekeningnummer in Belgische belastingsaangifte

Guys, just to be sure, do we enter the ABN Amro account into the Belgian tax declaration? Part XII A.

Is u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze aangifte indient, of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen in 2021 op enig ogenblik : - titularis geweest van één of meer rekeningen bij een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling gevestigd in het buitenland, of - beheerder geweest van één of meer zulke buitenlandse rekeningen op naam van één of meer verenigingen die geen winst of baten verkrijgen en die niet aan de vernootshapsbelasting of de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn ?

2 Likes

I’m not a Belgian tax resident myself, but does this answer it?

2 Likes

Yes thanks! I remember already doing that, so I don’t have to do anything more, probably…

3 Likes

Apart from notifying the central bank about the foreign account (one time), you indeed need to declare you have a foreign bank account every year in your taxes declaration:

4 Likes

Perfect, thanks @yohhst !!!

3 Likes