Vermogensrendementsheffing 2025 (box 3) (Dutch tax law)

Hallo mede-investeerders,

De contouren van de nieuwe vermogensrendementsheffing zijn gepubliceerd. Wellicht hebben jullie al begrepen dat er een belasting komt op het werkelijk behaald rendement. Deze zal op 1 januari 2025 ingaan en zal er als volgt uitzien:

Eindwaarde (31-12) - Beginwaarde (01-01)
minus stortingen
plus onttrekkingen
= vermogensaanwas

Dus niet alleen de dividenden zullen in de heffing worden betrokken maar ook de waardeaangroei van de aandelen. Vooralsnog is het tarief 31%. Mocht er een negatief bedrag uitkomen dan zal dat verlies verrekend kunnen worden met het resultaat van box 3 in andere jaren. Hoeveel het heffingsvrije vermogen zal bedragen is nog niet bekend. Ik denk dat de jaaropgave van BUX er dus iets anders zal gaan uitzien. Nieuw is ook dat de kosten aftrekbaar zullen zijn.

2 Likes

Mooi man, die redenaties allemaal van onze regering. Maar dit is geen werkelijk behaald rendement aangezien je daarvoor je aandelen moet verkopen.

Een betere constructie zou die uit de VS zijn waar je pas belasting betaald wanneer je je aandelen verkoopt (capital gains tax).
De waarde van je aandelen day-to-day is een indicatie wat de markt er voor zou willen betalen, als je verkoopt op dat moment.

3 Likes

hi JPeters,

Daar heb je gelijk in. Dat is wel overwogen, maar dan is er sprake van uitstel ven belastingheffing en dat wil de overheid niet.

2 Likes

Nee dat geloof ik graag dat ze dat niet willen, want dat zou de burger ten goede komen. Ze heffen liever belasting over een fictief rendement helaas.

Met het Amerikaans model betaal je nog steeds belasting, alleen dan wanneer je ook daadwerkelijk je winst realiseert. Dit is veel eerlijker en gaat ook op jaarbasis.
Daarnaast betalen we ook al belasting over de dividenden die we ontvangen, los van deze belasting over “vermogen”.

3 Likes

Jazeker, dat systeem hebben we in box 2 ook. Dividenden direct belast en pas bij o.a. verkoop de vermogensaanwas. Misschien moeten we tegen die tijd ook een massaal bezwaarprocedure starten :rofl: :rofl: :rofl:

2 Likes