Zero orders

Ik heb een vraag: met welke prijs worden zero-orders uitgevoerd? Wordt er gewoon de prijs op de sluitingsmoment van de dag gehanteerd or van het moment van je bestelling? Is er een min. prijs bepaald als je bvb wilt kopen of wordt er in dit geval enkel de max. geplafoneerd?
Bedankt voor de reactie.

2 Likes

Good evening!

Good question, thanks for it. I will post a link here where you can read the details first hand. But what it says is that the price is determind by what it is at the moment when the purchase or sell is done. So the price may be lower around 16:00 if you place the order around 13:00.

I hope this helps answer you question :innocent:

3 Likes

Good job @Cobalt ! :+1::+1::+1::+1::+1:

2 Likes